Strona główna Mapa serwisu Kontakt

Ryzyko mikotoksykoz


Inês Rodrigues, kierownik techniczna, Biomin Holding GmbH, Herzogenburg, Austria. ines.rodrigues@biomin.net

Zarządzanie ryzykiem mikoto-
ksykoz

 

W przypadku mikotoksykoz zadaje się szereg intrygujących pytań. Czy możemy polegać wyłącznie na objawach prezentowanych przez zwierzęta dla zdiagnozowania problemu mikotoksyn? Zazwyczaj analizy mikotoksyn są niezbędne, ale co w przypadku kiedy raport z badania na mikotoksyn wykazuje niskie poziomy mikotoksyn, a zwierzęta nadal wykazują silne objawy mikotoksykozy? Kiedy w stadach loch pojawiają się problemy z płodnością i gwałtownie wzrastają przypadki ronień bez wątpienia przyczyną może być zearalenon! Należy jednak uważać, gdyż źródłem problemu może być coś innego! Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że poronienia i bezpłodność mogą być spowodowane chorobą Aujeszkiego, Brucella suis lub infekcjami układu moczowo-płciowego? Rozpoznanie różnicowe pozwala lekarzowi weterynarii lub doświadczonemu praktykowi odróżnić mikotoksykozę od powikłań wywoływanych błędami żywieniowymi, złym zarządzaniem stadem, fizycznym uszkodzeniem tkanek lub chorobą zakaźną. Postawienie właściwej diagnozy jest zadaniem złożonym i obarczonym dużym marginesem błędu, ponieważ objawy mogą być spowodowane różnymi czynnikami etiologicznymi. Najbardziej precyzyjnym sposobem identyfikacji problemów z udziałem mikotoksyn jest badanie materiałów paszowych lub gotowej paszy na ich obecność. Jednak nawet, gdy jest to zrobione i obecność mikotoksyn jest potwierdzona, wyniki muszą być interpretowane ostrożnie. Jednym z powodów jest proces pobierania prób, często nie pozwala on na zapewnienie tego, co powszechnie określane jest jako próba reprezentatywna. Schematy pobierania prób muszą być dostosowane do możliwości wytwórni pasz lub gospodarstwa, jednak istota właściwej procedury opiera się na trzech założeniach:

 

  1. Próbki z dużych partii materiałów paszowych (na przykład z ciężarówki), powinny być pobierane losowo z możliwie wielu punktów.
  2. Każda próbka powinna mieć około 100g. Minimum 1000 g (1 kg) jest zalecane w przypadku prób łączonych dla dużej partii materiału. Nazywa się to "próbą partii".
  3. Ta próba (1 do 5 kg) w całość jest rozdrabniana i mieszana do uzyskania wysokiej homogenności przed naważaniem do badań analitycznych.

 

Podsumowując, zanim za problemy na fermie obwinimy mikotoksyny:

  • należy przeprowadzić wnikliwą analizę i postawić diagnozę, biorąc pod uwagę fakt, że te same objawy mogą być wywoływane różnymi czynnikami etiologicznymi,
  • należy wykonać analizy na obecność mikotoksyn na reprezentatywnej próbie materiałów paszowych lub pasz pełnoporcjowych.

 

Po potwierdzeniu obecności mikotoksyn i nawet jeśli ich poziomy są niskie, ważne jest, aby wziąć pod uwagę:

  • mikotoksyny mogą wchodzić w interakcje między sobą i ich pojedyncze oddziaływanie jest często zwielokrotniane,
  • w interakcje może wchodzić kilka czynników, co zwiększa podatność zwierząt na mikotoksyny,
  • jakość pasz wykazuje zmienność w ciągu roku, dlatego też niski poziom zanieczyszczenia w jednym konkretnym okresie najprawdopodobniej nie odzwierciedla sytuacji dla całego roku. Rutynowe analizy pasz pozwalają zrozumieć ryzyko ponoszone przez cały rok lub innymi słowy w jego poszczególnych okresach i dlatego wymagają aktywnego zarządzania w zakresie skażenia mikotoksynami i wynikającego z niego ryzyka mikotoksykoz.
 

Partnerzy konkursu


Copyright © 2011 PKM DUDA S.A. 
Strona główna   |    Mapa serwisu   |    Aktualności   |    Konkurs   |    Organizator   |    Sponsorzy   |    Historia